PDSql Library for Siemens S7-1200 / S7-1500


Licenčný kľúč je viazaný na sériové číslo PLC.
Po prijatí platby dostanete odkaz na stiahnutie najnovšej PDSql knižnice kompatibilnej s Microsoft SQL Serverom a tiež odkaz kde si budete môcť vytvoriť Váš(e) licenčný(é) kľúč(e).

Meno *

Email *

Spoločnosť (Voľiteľné)

IČO (Voľiteľné)

Adresa *

Mesto *

PSČ *

Krajina *

PLC *

Typ

Obj. číslo

Počet licencí

119

Správa

* Po objednávke vystavíme faktúru