MSSQL MySQL Library Database Connection Siemens Simatic S7-1200 S7-1500

PDSql Library

TIA Portal V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19

PDSql Library V1.3.2 Connect Without PC


MS SQL / MySQL
Funkcionalita pre Siemens S7-1200/1500

PDSql Library umožňuje nadviazať spojenie systému PLC Siemens S7-1200 / 1500 priamo s Microsoft SQL / MySQL / MariaDB Databázou a tiez priame spojenie s Microsoft Azure SQL Databázou cez internet. Pomocou tejto knižnice je možné čítať a zapisovať dáta z/do SQL Datábazy. Nakoľko komunikácia medzi PLC a SQL Serverom prebieha priamo, nie je potrebné žiadne ďalšie PC na sprostredkovanie komunikácie medzi PLC a SQL Serverom.

Popis

Jednoduchá integrácia do Vášho projektu

PDSql library bola postavená pre systémy PLC Siemens S7-1200 (FW 4.2+) a S7-1500 (FW 1.8+). Hlavné požiadavky pre použitie tejto knižnice sú TIA Portal V13+ a Microsoft SQL Server (2000 a vyšší) / MySQL (5.x a vyšší) / MariaDB (5.x / 10.x). Táto knižnica umožňuje vykonávať všetky základné SQL príkazy ako sú • SELECT • INSERT • DELETE • UPDATE • Execute Stored PROCEDURE. Avšak dodatočne k týmto základným a najčastejšie používaným SQL príkazom je možné výkonávať aj ostatné SQL príkazy v závislosti od obsahu textového reťazca ktorý sa posiela ako dotaz na SQL server.

Celý koncept tejto knižnice bol postavený na jednoduchej implementácii do uživateľských projektov. Všetky funkcie na komunikáciu s MS SQL / MySQL / MariaDB Serverom sú obsiahnuté iba v jednom funkčnom bloku.

Demo

PDSql Knižnica beží 2 hodiny ako demo. Demo mód môže byť aktivovaný vypnutím a znova zapnutím PLC zariadenia. Okrem obmedzeného času chodu (2 hodiny) sa na tento produkt nevzťahujú žiadne iné obmedzenia.

Licencia

PDSql Knižnica je plne funkčná a beží až do zakúpenia v dvojhodinovom časovo obmedzenom režime. Zakúpením získate licenčný kľúč viazaný na sériové číslo PLC zariadenia alebo licenciu na neobmedzený počet PLC zariadení.

PDSql Library for Siemens S7-1200 / S7-1500

PDSql Library vlastnosti

SQL Datové Typy

Široká podpora SQL datových typov.
Podporovaných je až 18 druhov.

S7-1200 / 1500

Je verzia pre S7-1200 a S7-1500. Verzia pre S7-1500 obsahuje rozšírené 64-bitové funkcie.

SQL Príkazy

Podporuje základné SQL príkazy SELECT • INSERT • DELETE • UPDATE • Execute Stored PROCEDURE ako aj ďalšie (CREATE, ALTER, DROP atď.)

Spoľahlivosť

Viac ako 5 milliónov dotazov pre každý SQL príkaz bolo vykonaných počas testov v priemyselnom prostredí čo znamená celkovo viac ako 25 millión úspešných dotazov.

Malá velkosť kódu

Hlavný funkčný blok a jeho instantný datový blok spotrebuje len 27kB pracovnej pamäte (work memory). Verzia LITE (bez SELECT) spotrebuje len 18kB pracovnej pamäte (work memory).

TIA Portál multi-verziová kompatibilita

Aktuálna verzia knižnice je uvolnená pre všetky najpoužívanejšie verzie TIA Portál V13-V19.

Jednoduchosť

Jednoducho spusti SQL príkaz alebo dotaz a systém sa automaticky pripojí na SQL server (na základe prihlasovacích údajov) a vykoná požadovaný príkaz alebo dotaz.

Cenník

PDSql Library MS SQL for Siemens S7-1200 / S7-1500

€119 / PLC

PLNÁ VERZIA

 • TIA Portál V13-V19
 • Siemens S7-1200 / 1500
 • Microsoft SQL
 • Plná podpora
PDSql Library MS SQL for Siemens S7-1200 / S7-1500

Neobmedzené množstvo

PLNÁ VERZIA

 • TIA Portál V13-V19
 • Siemens S7-1200 / 1500
 • Microsoft SQL
 • Plná podpora
PDSql Library MySQL for Siemens S7-1200 / S7-1500

€119 / PLC

PLNÁ VERZIA

 • TIA Portál V13-V19
 • Siemens S7-1200 / 1500
 • MySQL / MariaDB
 • Plná podpora
PDSql Library MS SQL for Siemens S7-1200 / S7-1500

Neobmedzené množstvo

PLNÁ VERZIA

 • TIA Portál V13-V19
 • Siemens S7-1200 / 1500
 • MySQL / MariaDB
 • Plná podpora
PDSql Library for Siemens S7-1200 / S7-1500

Integrácia do stroja/zariadenia

História výroby, prestojov, porúch

 • Vhodné pre MES, ERP
 • Dátový buffer
 • Súhrnné zostavy

Ostatné Služby

Vývoj Softvéru pre PLC

Dlhodobé skúsenosti s programovaním PLC systémov Siemens S7-300 / 400, S7-1200 / 1500. Vývoj softvéru pre jedno-účelové stroje a rozsiahle výrobné linky. Integrácia externých servo systémov a a robotov (Fanuc, Kuka, ABB). Modifikácia a rozšírenie už existujúcich softvérov v strojoch a výrobných linkách. Priama integrácia SQL databázových funkcií do PLC pre potreby výrobných reportov.

SCADA Vizualizácie

Kompletné vizualizácie pre HMI panely (Siemens, Weintek) , PC runtime systémy (InTouch, WinCC, Rockwell FactoryTalk) alebo zákaznícke na mieru vytvorené .NET aplikácie (bez potreby nákupu drahých runtime licencií). Prepojenie s SQL databázami.

Vývoj Windows Aplikácií

Vývoj windows desktopových aplikácií v prostredí Visual Studio (C#, VB.NET, C++.) Integrácia so zariadeniami ako skener, tlačiareň, kamery, PLC systémy (Siemens, Allen Bradley), Fanuc Roboty atď. Prepojenie s SQL databázami.

Kontaktujte Nás


Napíšte nám čo Vás zaujíma

Meno *

Email *

Predmet *

Správa *   (bude poslaná na adresu info@plcdirectsql.com)